O nama

  • Slika /PU_BB/Razno/Zgrada PU novo.jpg
  • Slika
  • Slika

U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

Policijska uprava bjeelovarsko-bilogorska je policijska uprava IV. kategorije, sa sjedištem u Bjelovaru, a obuhvaća područje Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sjedište Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske nalazi se u Bjelovaru na adresi: Ulica Vlahe Paljetka 2

 

Telefon: 043/270-111
E-mail: bjelovarsko-bilogorska@policija.hr
 

Radom Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske upravlja načelnik Jakob Bukvić, mag. crim.


U Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj djeluju: