Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga.

Namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika.

Interventna jedinica policije:
 
  • Obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu;
  • Surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave;
  • Provodi obuku, obavlja poslove počasnog postroja te uporabe službenih pasa;
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Interventnom jedinicom policije rukovodi zapovjednik.