Ured načelnika

Slika /PU_BB/slike/policija.jpg
U Uredu načelnika obavljaju se poslovi prevencije, stručnog usavršavanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
 
  • Ured načelnika zaprima i obrađuje predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika, kada građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, kod prekoračenja policijskih ovlasti od strane policijskih službenika, nakon čega se u roku od 30 dana građani obavještavaju o poduzetom i utvrđenom
  • Ured obavlja i analitičke poslove, koji se odnose na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Nadalje, izrađuju se cjelovite analize, informacije te pregledi stanja za razdoblje od jednog, tri, šest i devet mjeseci, kao i jednogodišnjeg izvješća
  • Poslovi odnosa s javnošću, uključuju kontakte s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno poslove pripremanja informacija, analize i pitanja i izvješćivanje medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti
  • Poslovi prevencije, prikuplja i analizira podatke o stanju sigurnosti temeljem kojih se provodi prevencija, razvija nove tehničke i taktičke metode u suzbijanju kažnjivih radnji; predlaže, izrađuje i sudjeluje u izradi te prati provođenje prevencijskih programa, provodi mjere prevencije i dr.

Glasnogovornik policijske uprave je Saša Đorđević, struč.spec.crim.
Policijska službenica za odnose s javnošću je Maja Barbir Grubić, dipl. krim.  
 

Tel.: +385 43 270 307
Faks: +385 43 270 290
E-mail: bjelovarsko-bilogorska@policija.hr,

                                                                                
Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15 sati, predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektroničkom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.