Služba zajedničkih i upravnih poslova

 • Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja građana te izdavanja isprava u svezi oružja građana, vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca;
 • Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave;
 • Obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima;
 • Izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave;
 • Izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe;
 • Obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave
 • Razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva;
 • Obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba;
 • Skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme, razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave;
 • Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava;
 • Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa;
 • Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja;
 • Obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti;

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe zajedničkih i upravnih poslova ustrojeni su:
 • Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale,
 • Odjel materijalno-financijskih poslova,
 • Odjel za tehniku,
 • Odjel za upravne poslove.
 
Služba se nalazi u sjedištu Policijske uprave u Bjelovaru, Vlahe Paljetka 2 te obavlja upravne poslove za stranke s prebivalištem na području grada Bjelovara i općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.

Uredovno radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati.

Upravni poslovi obavljaju se i u Policijskim postajama Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje,
a uredovno vrijeme i teritorijalnu nadležnost pojedine policije postaje možete pogledati na linku: Policijske postaje.

Službom zajedničkih i upravnih poslova rukovodi voditeljica.

Tel.: 043/270 111