Policijske postaje

Slika /PU_BB/Razno/Policijske postaje2.jpg

Policijska postaja Bjelovar

Mjesto: Bjelovar
Adresa: Vlahe Paljetka 2
Telefon: 043/270 111;  270 134
Faks: 043/270 235       
Kontakt policajci Policijske postaje Bjelovar

                

                                                   

 

Policijska postaja Bjelovar je postaja druge kategorije i nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske.

Područje Policijske postaje Bjelovar teritorijalno je podijeljeno na četiri područna sektora, od kojih prvi i drugi područni sektor pokrivaju grad Bjelovar i dio njemu pripadajućih naselja. Treći sektor obuhvaća dio naselja koja pripadaju gradu Bjelovaru, te općine Kapela, Rovišće i Zrinski Topolovac. Četvrti sektor obuhvaća dio naselja koja pripadaju gradu Bjelovaru, te općine Veliko Trojstvo, Šandrovac, Severin, Nova Rača i Velika Pisanica. To područje pokriva ukupnu površinu od 732 km² sa pripadajućih 115 naselja u kojima prebiva 63 110 stanovnika što predstavlja gustoću naseljenosti od 86,2 stanovnika/km².

Pretežiti dio terena je ravničarski kraj, osim sjeveroistočnog dijela Policijske postaje Bjelovar, koji obuhvaća obronke Bilogore, čiji najveći vrhovi su Rajčevica (309 m) i Bilo (294 m). Cijelo područje postaje ispresjecano je cestovnom mrežom od 652,5 km, od čega je 57,7 km državnih cesta, a ostalo obuhvaćaju županijske i lokalne ceste.

Zbog bolje suradnje s građanima otvoren je “Informativni centar za prevenciju“ u Bjelovaru na Trgu E. Kvaternika 2, 4. srpnja 2006. godine. Radno vrijeme Informativnog centra za prevenciju je svakodnevno, od ponedjeljka do subote u vremenu od 9 do 13 sati, a osnovne smjernice djelovanja su: prevencija, sigurnost, samozaštita i komunalni red.

Na području Policijske postaje Bjelovar nalazi se Općinsko i Županijsko državno odvjetništvo, Zatvor Bjelovar, Općinski i Županijski sud, Opća bolnica Bjelovar, autobusni i željeznički kolodvor, niz odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, te fakultet), Muzej i Državni arhiv, zatim niz bankarskih i novčarskih ustanova, te niz ugostiteljskih objekata).

U Policijskoj postaji Bjelovar djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, intervencija prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i dr. poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Kriminalistička policija provodi mjere i radnje s ciljem pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela, zatim rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kaznenopravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Veseljko Ravenščak.

Policijska postaja Čazma

Mjesto: Čazma
Adresa: Milana Novačića 3
Telefon043/270 510; 043/270 539
Faks: 043/270 517
Kontakt policajci Policijske postaje Čazma

Policijska postaja Čazma obuhvaća područje Grada Čazme, te Općina Štefanja i Ivanske, pokriva površinu od oko 455 kilometara kvadratnih s ukupno 58 naselja i to: 

Grad Čazma, sa sjedištem u Gradu Čazma, zatim naselja Andigole, Bosiljevo, Bojana, Cerina, Dapci, Dereza, Donji Draganec, Gornji Draganec, Donji Dragičevci, Gornji Dragičevci, Donji Lipovčani, Gornji Lipovčani, Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Grabik, Grabovnica, Komuševac, Marčani, Martinac, Milaševac, Novo Selo, Općevac, Palančani, Pavličani, Pobjenik, Pobrđani, Prnjarovac, Prokljuvani, Sovari, Suhaja, Vrtlinska, Vučani, Siščani, Vagovina i Zdenčec, Općina Štefanje, sa sjedištem u mjestu Štefanje, te naselja Blatnica, Starine, Daskatica, Donja Šušnjara, Gornja Šušnjara, Laminac, Narta i Staro Štefanje. Općina Ivanska, sa sjedištem u mjestu Ivanska, te naselja Babinac, Donja Petrička, Đurđic, Gornja Petrička, Križic, Rastovac, Samarica, Srijedska, Stara Ploščica, Utiskani, Kolarevo Selo i Paljevine.

Na području Policijske postaje Čazma, u gore navedenim mjestima nalazi se ukupno 4 866 kućanstava i prebiva ukupno oko 14 536 stanovnika. Na području Policijske postaje nalaze se dvije državne ceste i to: D-43 u dužini 30,8 km koja se proteže od mjesta Narte, od mosta rijeke Česme, gdje ujedno i graniči sa policijskom postajom Bjelovar, do završetka mjesta Dapci gdje policijska postaja Čazma graniči sa PU zagrebačkom, odnosno sa policijskom postajom Ivanić Grad, D-26 u dužini 21,4 km, koja se proteže od mjesta Gornji Dragičevci gdje graničimo sa policijskom postajom Vrbovec PU zagrebačke, preko Grada Čazme, mjesta Donji Miklouš, te jednim dijelom kroz šumu zvanu "Garjevica" do mjesta Šimljanik, gdje graničimo s područjem policijske postaje Garešnica.

Na području Policijske postaje Čazma također se nalaze i županijske ceste u dužini 87,8 km kao i lokalne ceste u dužini 188 km.

Na postajnom području nalazi se: Ispostava Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije,  Ambulante Štefanje i Ivanska, autobusni kolodvor, nekoliko bankarskih i novčarskih ustanova, tri Osnovne škole, sa niz područnih škola, Srednja škola s više smjerova, niz trgovina i ugostiteljskih objekata.

U Policijskoj postaji upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima u svezi nabavke i registracije oružja, državljanstva i poslovima sa strancima. 

U Policijskoj postaji Čazma djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija. Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.  

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencija, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela, te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta.
    

Policijskom postajom rukovodi načelnik Mirko Cindrić.

Policijska postaja Daruvar

Mjesto: Daruvar
Adresa: Petra Preradovića 9
Telefon: 043/270 628; 043/270 639
Faks: 043/270 641
 

Policijska postaja Daruvar kao postaja treće kategorije u sklopu PU bjelovarsko-bilogorske nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno u jugoistočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije i pokriva područje grada Daruvara te općina Sirač, Dežanovac, Končanica i Đulovac. Graniči sa PU požeško-slavonskom na jugu, PU virovitičko-podravskom na istoku, PP Grubišno Polje na sjeveru i PP Garešnicom na zapadu.

Policijska postaja Daruvar je mješovita policijska postaja koja na području svoje nadležnosti obavlja poslove temeljne i kriminalističke policije te upravnih poslova. Teritorijalno područje PP Daruvar podijeljeno je na dva teritorijalna sektora, dok je grad Daruvar podijeljen na tri kontaktna područja.
 
Policijska postaja Daruvar pokriva ukupnu površinu od oko 584,4 km2 sa pripadajućim 71 naseljem u kojima je prema podacima Državnog zavoda za statistiku o popisu stanovništva, kućanstva i stanova 31.03.2001. godine ukupno popisano 8 830 kućanstava i 25 608 stanovnika.

Najveći broj stanovnika živi na području grada Daruvara, ukupno 13 243, zatim na području općine Đulovac
3 640 stanovnika, na području općine Dežanovac 3 355 stanovnika, općine Končanica 2 824 stanovnika, te općine Sirač 2 546 stanovnika.

Prema nacionalnoj strukturi, od ukupnog broja stanovnika 60,17 posto su Hrvati, 19,15 posto Česi, 13,59 posto Srbi i 7,9 posto ostali.

Uz temeljne policijske poslove (zaštite života i sigurnosti građana, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, nadzora i upravljanja cestovnim prometom i drugih poslova određenih zakonom) koje obavljaju policijski službenici kroz rad temeljne i kriminalističke policije, u Policijskoj postaji se obavljaju i poslovi s građanima kroz rad službenika–referenata za osobne iskaznice i prijavništvo, putovnice, vozače i vozila, oružje, strance i državljanstvo.   


Policijskom postajom rukovodi načelnik Dalibor Čajsa.  

Policijska postaja Garešnica

Mjesto: Garešnica
Adresa: Kolodvorska 15
Telefon: 043/270 000; 043/270 010
Fax: 043/270 011
Kontakt policajci Policijske postaje Garešnica

 

Područje Policijske postaje Garešnica smješteno je u južnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije između Moslavačke gore, rijeke Ilove i Česme.

Policijska postaja Garešnica teritorijalno djeluje na području Grada Garešnice i općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica. Policijska postaja Garešnica pokriva ukupnu površinu od oko 448 km kvadratnih, sa pripadajućih 49 naselja, u kojima je prema podacima Državnog zavoda za statistiku od 2001. godine ukupno popisano 6 017 kućanstava, gdje prebiva 17 658 stanovnika.

Grad Garešnica obuhvaća 23 naselja u kojima živi oko 11 600 stanovnika.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine Općina Hercegovac imala je 2 791 stanovnika u 5 naselja, Općina Berek 1 706 stanovnika u 13 naselja, te Općina Velika Trnovitica 1 661 stanovnika u 8 naselja.

Na području Policijske postaje Garešnica u samom Gradu Garešnica nalazi se Gradska uprava, Prekršajni sud u Garešnici, Stalna služba Općinskog suda u Daruvaru, Garešnička ispostava Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ispostava Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, osnovna i srednja škola, dječji vrtić, nekoliko bankarskih ustanova te autobusni kolodvor.

U Policijskoj postaji upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima u svezi nabavke i registracije oružja, državljanstva i poslovima sa strancima.
 
U Policijskoj postaji Garešnica djeluje operativno dežurstvo, temeljna policija i kriminalistička policija.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike policije i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Djelatnici policije obavljaju poslove: zaštite života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštitu imovine, sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja, traganje za počiniteljima kaznenih djela, prijestupa i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslove sa strancima na temelju zakona, te druge poslove određene zakonom.

Policijski službenici krim. policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, zlouporaba opojnih droga, suzbijanje maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba). 
 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Alen Đuranić.

Policijska postaja Grubišno Polje

Mjesto: Grubišno Polje
Adresa: 77. samostalnog bataljuna ZNG-a
Telefon: 043/270 888; 043/270 839; 043/270 810
Faks: 043/270 818
Kontakt policajci Policijske postaje Grubišno Polje

 
 

Policijska postaja Grubišno Polje, kao Policijska postaja 3. kategorije smještena je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i obuhvaća prostor dvije karakteristične geografske cjeline Bilogoru – sjeveroistočno i doline rijeke Česme i Ilove jugozapadno. Preko područja prolaze tri DC koje povezuju sa jedne strane Podravinu sa Moslavinom i dalje prema Zagrebu (Virovitica-Kutina-Zagreb) - DC 5 i DC 45, te treća DC 28 koja povezuje Veliki Zdenci - Bjelovar - Daruvar, te dalje prema Republici Bosni i Hercegovini.

Zbog svog položaja područje je bogato šumom, tj. razvijenim šumarstvom, osnovnu strukturu stanovništva čine poljoprivrednici što je rezultiralo tradicionalnom ratarsko-stočarskom proizvodnjom, a u zadnje vrijeme razvijaju se industrija i trgovina, a područje je i bogato tradicionalnom kulturom.

Područje Policijske postaje Grubišno Polje prostire se na površini od 434,5 km² sa pripadajućih 35 naselja u kojim je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, o popisu stanovništva, kućanstva i stanova, 31.03.2001. godine ukupno popisano 3 823 kućanstva i prebiva ukupno 10 649 stanovnika. Isto područje naseljavaju pretežito hrvatsko pučanstvo sa znatnim postotkom češke nacionalne manjine 18,02 posto, nakon čega po postotku dolazi srpska nacionalna manjina 11,59 posto, Mađari 3,03 posto, Albanci 0,58 posto, Romi 0,58 posto te u nezanemarivom postotku ostale nacionalne manjine: Bošnjaci, Crnogorci, Makedonci, Nijemci, Slovenci, Talijani, Slovaci i Ukrajinci.

Područje Policijske postaje Grubišno Polje dijeli se na:
  • 2 područna sektora
  • 2 ophodna područja
  • 2 kontaktna područja


Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove: temeljne policije, poslove prometa, kriminalističke policije, te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, poslove oružja, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz navedenih mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike u odori i službenike kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća, te koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevenciju kaznenih djela i prekršaja, hvatanje počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima. Pošto je policijska postaja Grubišno Polje mješovita postaja djelatnici temeljne policije obavljaju i poslove prometa.

Kriminalistička policija provodi mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanje počinitelja kaznenih djela, te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Mario Novalić.

Postaja prometne policije Bjelovar

Mjesto: Bjelovar
Adresa: Vlahe Paljetka 2
Telefon: 043/270 286; 043/270 287
Fax: 043/270 380

 

Postaja prometne policije Bjelovar teritorijalno djeluje na području Grada Bjelovara te općina: Kapela, Rovišće, Zrinski Topolovac, Veliko Trojstvo, Nova Rača, Velika Pisanica, Šandrovac i Severin pokrivajući površinu od 730 km2.

Postajno područje obuhvaća 64,6 km državnih cesta, 207 km županijskih cesta i 201,4 km lokalnih cesta.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Bjelovar je briga o sigurnosti cestovnog prometa te ostali zadaci iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova. 
 
Upravljanje prometom na cestama

Cilj je upravljanja prometom, koji obavljaju policijski službenici, osiguranje što bolje protočnosti i sigurnosti cestovnog prometa, održavanje normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno,preusmjeravanja prometa. Upravljanje prometom može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno upravljanje prometom obavlja se neposredno tjelesnim upravljanjem u vrijeme najvećih prometnih opterećenja (prometne špice), a povremeno se upravlja prometom u vrijeme izvođenja opsežnih radova na cestama, održavanja sportskih manifestacija (automobilističke, motociklističke, biciklističke utrke, te atletske utrke građana i sportaša), kao i tijekom raznih kulturnih manifestacija kada dolazi do većih poremećaja u prometu.

Već dulji niz godina na postajnom području djeluje s radom Prometna jedinica mladeži koja je tijekom ljetnih mjeseci angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području Grada Bjelovara, a čine je učenici srednjih škola koji nisu mlađi od 16 godina. Pripadnici Prometne jedinice mladeži rade u dvije smjene, ujutro i poslijepodne i svakodnevno na otpremi službe dobivaju konkretne zadatke s ciljem poboljšanja protočnosti prometa.
 
Nadzor prometa na cestama

Radi postizanja što boljeg nadzora prometa, područje Postaje prometne policije Bjelovar svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno auto-ophodnjama, a povremeno (u ljetnim mjesecima) i moto-ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se, sukladno vremenu i prostoru, na prometno najugroženije prometnice i raskrižja. Pod prometom ugroženošću podrazumijevaju se: intenzitet prometa, broj prometnih nesreća te tehničke karakteristike prometnice, odnosno, raskrižja.

Uz redovne zadatke nadzora i upravljanja prometom, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih akcija u prometu, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća, a njihov je cilj postizanje povoljnijeg sveukupnog stanja u cestovnom prometu.  

 
Očevidi cestovnih prometnih nesreća

Policijski službenici Postaje prometne policije Bjelovar, uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koje su dojavljene od strane sudionika tih nesreća.

O izvršenim očevidima prometnih nesreća sačinjavaju se Zapisnici, a zainteresirane stranke informacije o zapisnicima prometnih nesreća mogu dobiti radnim danom u vremenu od 08.00 do 15.00 sati na broj telefona: 043/270 287.

 

Postajom rukovodi načelnik Dalibor Milković.