Policijske postaje

Policijska postaja Bjelovar

Mjesto: Bjelovar
Adresa: Vlahe Paljetka 2
Telefon: 043/270-111;  043/270-134
Faks: 043/270-235     
Email adresa: pp.bjelovar@mup.hr
Email adresa za plaćene novčane kazne: pp.bjelovar.uplate@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Bjelovar

Policijska postaja Bjelovar je postaja druge kategorije i nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske.
Područje Policijske postaje Bjelovar teritorijalno je podijeljeno na četiri područna sektora, od kojih prvi i drugi područni sektor pokrivaju grad Bjelovar i dio njemu pripadajućih naselja. Treći sektor obuhvaća dio naselja koja pripadaju gradu Bjelovaru, te općine Kapela, Rovišće i Zrinski Topolovac. Četvrti sektor, također uz dio prigradskih naselja obuhvaća i općine Veliko Trojstvo, Šandrovac, Severin, Nova Rača i Velika Pisanica. Područje nadležnosti prostire se na površini od 732 km² brdsko-nizinskog naseljenog jugozapadnog dijela Bilogore, s pripadajućih 115 naselja u kojima prebiva 52 135 stanovnika što predstavlja gustoću naseljenosti od 71,2 stanovnika/km². 

Pretežiti dio terena je ravničarski kraj, osim sjeveroistočnog dijela Policijske postaje Bjelovar, koji obuhvaća obronke Bilogore, čiji najveći vrhovi su Rajčevica (309 m) i Bilo (294 m). Cijelo područje postaje ispresijecano je cestovnom mrežom od 652,5 km, od čega je 57,7 km državnih cesta, a ostalo obuhvaćaju županijske i lokalne ceste.

Na području Policijske postaje Bjelovar nalazi se Općinsko i Županijsko državno odvjetništvo, Zatvor u Bjelovaru, Općinski i Županijski sud, Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, autobusni i željeznički kolodvor, niz odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, te fakultet), Muzej i Državni arhiv, zatim niz bankarskih i novčarskih ustanova, te niz ugostiteljskih objekata.

Policijska postaja Bjelovar na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne i kriminalističke policije, dok se upravni poslovi (prijave i promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, nabava i posjedovanje oružja, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji obavljaju u zgradi sjedišta policijske uprave u Bjelovaru (u kojoj se nalazi i Policijska postaja Bjelovar). 

Operativno dežurstvo Policijske postaje Bjelovar tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, intervencija prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i dr. poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Prometna policija uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se obavljaju kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koje su dojavili sudionici tih nesreća. 
Kriminalistička policija provodi mjere i radnje s ciljem pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela, zatim rade na poslovima suzbijanja općeg, organiziranog, gospodarskog kriminaliteta, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije te kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Dalibor Milković.

Policijska postaja Čazma

Mjesto: Čazma
Adresa: Milana Novačića 3
Telefon: 043/270-510; 043/270-539
Faks: 043/270-517
Email adresa: pp.cazma@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Čazma

Policijska postaja Čazma je postaja treće kategorije i nalazi se u zapadnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije.
Područje Policijske postaje Čazma teritorijalno je podijeljeno na dva područna sektora, od kojih prvi područni sektor pokrivaju grad Čazmu i dio njoj pripadajućih naselja. Drugi područni sektor obuhvaća općine Ivanska i Štefanje. Područje nadležnosti prostire se na površini od 455 km², na sjevernom dijelu Moslavine i dijela parka prirode Moslavačka gora s pripadajućih 58 naselja u kojima prebiva 10 891 stanovnik što predstavlja gustoću naseljenosti od 24 stanovnika/km². 

Na području policijske postaje nalaze se dvije državne ceste i to D-43 u dužini 30,8 km i D-26 u dužini 21,4 km, županijske ceste u dužini 87,8 km te lokalne ceste u dužini 188 km.

Na postajnom području nalazi se ispostava Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, liječničke ambulante u Štefanju i Ivanskoj, autobusni kolodvor, nekoliko bankarskih i novčarskih ustanova, tri osnovne škole s područnim odjeljenjima, Srednja škola Čazma s više obrazovnih usmjerenja, niz trgovina i ugostiteljskih objekata.
 
Policijska postaja Čazma na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne i kriminalističke policije, te upravne poslove (prijave i promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, nabava i posjedovanje oružja, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji. 

Operativno dežurstvo Policijske postaje Čazma tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, intervencija prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i dr. poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Prometna policija uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se obavljaju kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koje su dojavili sudionici tih nesreća. 

Kriminalistička policija provodi mjere i radnje s ciljem pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela, zatim rade na poslovima suzbijanja općeg, organiziranog, gospodarskog kriminaliteta, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije te kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Darko Orak

Policijska postaja Daruvar

Mjesto: Daruvar
Adresa: Petra Preradovića 9
Telefon: 043/270-628; 043/270-639
Faks: 043/270-641
Email adresa: pp.daruvar@mup.hr
 
 

Policijska postaja Daruvar kao postaja treće kategorije u sklopu Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno u jugoistočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije i pokriva područje grada Daruvara te općina Sirač, Dežanovac, Končanica i Đulovac. Graniči sa Policijskom upravom požeško-slavonskom na jugu, Policijskom upravom virovitičko-podravskom na istoku, Policijskom postajom Grubišno Polje na sjeveru i Policijskom postajom Garešnica na zapadu.

Policijska postaja Daruvar je mješovita policijska postaja koja na području svoje nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne i kriminalističke policije te upravnih poslova. Teritorijalno područje Policijske postaje Daruvar podijeljeno je na dva teritorijalna sektora, dok je grad Daruvar podijeljen na tri kontaktna rajona.
 
Policijska postaja Daruvar pokriva ukupnu površinu od oko 584,4 km² sa pripadajućim 71 naseljem u kojima prema podacima Državnog zavoda za statistiku o popisu stanovništva živi 18.543 stanovnika. 

Najveća gustoća stanovništva je u središnjem dijelu – područje grada Daruvara gdje živi 10.159 ili 54,78% stanovnika, zatim na području općine Đulovac 2.804 ili 15,12% stanovnika, potom općine Dežanovac 1.976 ili 10,66% stanovnika, općine Končanica 1.804 ili 9,73% stanovnika i općine Sirač 1.800 ili 9,71% stanovnika.

Prema nacionalnoj strukturi, od ukupnog broja stanovnika 65,86% su Hrvati, a 34,14% pripadnici nacionalnih manjina. Među pripadnicima nacionalnih manjina najzastupljeniji su Česi s 19,46% stanovnika te Srbi s 9,34%.

Uz temeljne policijske poslove (zaštite života i sigurnosti građana, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, nadzora i upravljanja cestovnim prometom i drugih poslova određenih zakonom) koje obavljaju policijski službenici kroz rad temeljne, prometne i kriminalističke policije, u policijskoj postaji se obavljaju i poslovi s građanima kroz rad službenika – referenata za osobne iskaznice i prijavništvo, putovnice, vozače i vozila, oružje, strance i državljanstvo.  

Policijskom postajom rukovodi načelnik Dalibor Čajsa.  

Policijska postaja Garešnica

Mjesto: Garešnica
Adresa: Kolodvorska 15
Telefon: 043/270-000; 043/270-010
Fax: 043/270-011
Email adresa: pp.garesnica@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Garešnica

 

Policijska postaja Garešnica je mješovita policijska postaja treće kategorije u sastavu Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.
Područje Policijske postaje Garešnica smješteno je u južnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije između Moslavačke gore, rijeke Ilove i Česme.

Policijska postaja Garešnica teritorijalno djeluje na području Grada Garešnice i općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica. Policijska postaja Garešnica pokriva ukupnu površinu od oko 448 km2, sa pripadajućih 49 naselja, u kojima prema podacima Državnog zavoda za statistiku od 2021. godine živi 12 731 stanovnika.

Na području Policijske postaje Garešnica nalazi se Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru, ispostava Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, osnovna i srednja škola, dječji vrtić, nekoliko bankarskih ustanova, ugostiteljski objekti te autobusni kolodvor.

Policijska postaja Garešnica na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne i kriminalističke policije, te upravne poslove (prijave i promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, nabava i posjedovanje oružja, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji. 

Operativno dežurstvo Policijske postaje Garešnica tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, intervencija prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i dr. poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Prometna policija uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se obavljaju kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koje su dojavili sudionici tih nesreća. 
Kriminalistička policija provodi mjere i radnje s ciljem pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela, zatim rade na poslovima suzbijanja općeg, organiziranog, gospodarskog kriminaliteta, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije te kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Alen Đuranić.

Policijska postaja Grubišno Polje

Mjesto: Grubišno Polje
Adresa: 77. samostalnog bataljuna ZNG-a kbr.3
Telefon: 043/270-888; 043/270-839; 043/270-810
Faks: 043/270-818
Email adresa: pp.grubisno.polje@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Grubišno Polje

 
 

Policijska postaja Grubišno Polje, kao policijska postaja 3. kategorije smještena je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i obuhvaća prostor dvije karakteristične geografske cjeline Bilogoru – sjeveroistočno i doline rijeke Česme i Ilove jugozapadno. Preko područja prolaze tri državne ceste koje povezuju s jedne strane Podravinu s Moslavinom i dalje prema Zagrebu (Virovitica – Kutina - Zagreb) - DC 5 i DC 45, te treća DC 28 koja povezuje Velike Zdence – Bjelovar - Daruvar, te dalje prema Republici Bosni i Hercegovini.

Zbog svog položaja područje je bogato šumom, tj. razvijenim šumarstvom, osnovnu strukturu stanovništva čine poljoprivrednici što je rezultiralo tradicionalnom ratarsko - stočarskom proizvodnjom, a u zadnje vrijeme razvija se trgovina, a područje je i bogato tradicionalnom kulturom.
 
Područje Policijske postaje Grubišno Polje prostire se na površini od 434,5 km² sa pripadajućih 35 naselja u kojim je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, o popisu stanovništva, kućanstva i stanova, 2021. godine ukupno popisano 2 923 kućanstva i prebiva ukupno 7 683 stanovnika.
 
Područje Policijske postaje Grubišno Polje dijeli se na:
• 2 područna sektora
• 2 ophodna područja
• 2 kontaktna područja

Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove: temeljne, prometne i kriminalističke policije, te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, poslove oružja, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike na izvršavanje potrebnih zadaća, te koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevenciju kaznenih djela i prekršaja, hvatanje počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima. Budući je Policijska postaja Grubišno Polje mješovita postaja djelatnici temeljne policije obavljaju i poslove prometa.

Kriminalistička policija provodi mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanje počinitelja kaznenih djela, te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Mario Novalić.