Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava

Građani koji su predali zahtjev za izradu putne isprave u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, 
Odsjeku za upravne poslove, ukoliko žele, mogu kod podnošenja zahtjeva ostaviti broj mobilnog uređaja 
na koji će dobiti SMS poruku o izrađenoj putnoj ispravi ili nazvati na broj telefona 043/270 335.