Pisarnica

Sjedište: Bjelovar, Vlahe Paljetka 2

 

Telefonski brojevi:  

 
Prijamni ured - soba 1

Građani mogu neposredno predati:

  • različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.) uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka, te uz propisani iznos, upravne pristojbe;
  • prijave na raspisani natječaj.