Prijavništvo i osobne isprave

Za građane s prebivalištem na području grada Bjelovara, te općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac, poslovi se obavljaju u Odjelu za upravne poslove Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske u Bjelovaru, Vlahe Paljetka 2.
 
Uredovno vrijeme za građane:
 
  • 7 - 14 sati - ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak
  • 9 - 17 sati - utorak
 
Telefonski brojevi:
 
043/270 189         voditelj Odjela
 
043/270 245         prijavništvo, osobne iskaznice
 
043/270 335         putne isprave

 

NAPOMENA: Građani s prebivalištem izvan navedenog područja, pojedine dokumente (potrebna dokumentacija i drugo) mogu izraditi u policijskim postajama.
 

 Prijavništvo

 
  • Prijava/odjava prebivališta
  • Promjena adrese
  • Prijava boravišta
  • Matični broj građana
  • Uvjerenje o prebivalištu i matičnom broju građana

 Poslovi se obavljaju na šalteru prijavništva i osobnih isprava.       

   

Osobne iskaznice

 

Zahtjevi za izradu i preuzimanje izrađene osobne iskaznice, građani mogu obaviti na šalteru prijavništva i osobnih isprava.

 

Putne isprave

 

Na šalteru prijavništva i osobnih isprava predaju se zahtjevi i preuzimaju izrađene putne isprave.