Kontakt policajci Policijske postaje Bjelovar

Kontakt policajac - Goran Crnković


Telefon: 043/270-301

Kontaktni rajon Jug - kontaktno područje obuhvaća Trg A. G. Matoša, Trg kralja Tomislava, D. Demetra, G. Ninskog, I. G. Kovačića, K. Frankopana, Matice hrvatske, Trg Stanka Vraza i Ulicu Milana i Naste Rojc. Na kontaktnom području Jug boravi 2 325 stanovnika.

Kontakt policajac - Dane Berić


Telefon: 043/270-301

Kontaktni rajon Tržnica - obuhvaća Šetalište dr. I. Lebovića, A. K. Miošića, dr. L. Starčevića, F. Livadića, Franjevačku ulicu, J. Jelačića, M. Bogovića, N. Jurišića, P. Zrinskog, Sv. Antuna, B. Bušića, A. Mihanovića, A. Šenoe i Istarsku ulicu.
Na kontaktnom području Tržnica boravi sveukupno 2 225 stanovnika.

Kontakt policajac - Željko Kanjski


Telefon: 043/270-301

Kontaktni rajon Sjever - kontaktno područje obuhvaća ulice A. Hebranga, M. Šuflaja, P. Biškupa Vene, V. Paljetka, Poljanu dr. Franje Tuđmana, Prilaz A.Hebranga, Naselje Petra Krešimira IV, Naselje kralja Zvonimira, Osječku ulicu i Baranjsku ulicu. Na kontaktnom području Sjever boravi 2 374 stanovnika.