Kontakt policajci Policijske postaje Bjelovar

Kontakt policajac - Goran Crnković


Telefon: 043/270-301

Kontaktni rajon Jug – kontaktno područje obuhvaća Trg A.G. Matoša, Trg kralja Tomislava, D.Demetra, G.Ninskog, I.G.Kovačića, K.Frankopana, Matice hrvatske, Trg Stanka Vraza i ulicu Milana i Naste Rojc. Na kontaktnom području Jug  boravi 2 325 stanovnika.

Kontakt policajac - Vitomir Cindrić


Telefon: 043/270-301

Kontaktni rajon Centar II – obuhvaća Trg hrvatskog Sokola, A.K.Miošića, A.B.Šimića, A.Radića, A.Šenoe, B.Šuleka, dr.A. Starčevića, F. Supila, I Mažuranića,  I.V.Trnskog, J.J. Strossmayera, M.Lovraka, M.Gupca, P.Zrinskog, Trg hrvatskih branitelja, V. Frajtića, V. Nazora, Ž.Sabola.Na kontaktnom području Centar II boravi sveukupno 2 225 stanovnika.

Kontakt policajac - Dane Berić


Telefon: 043/270-301

Kontaktni rajon Tržnica – obuhvaća Šetalište dr. I Lebovića, A.K. Miošića, dr. L. Starčevića, F. Livadića, Franjevačku ulicu, J. Jelačića, M. Bogovića, N. Jurišića, P. Zrinskog, Sv. Antuna, B. Bušića, A. Mihanovića, A. Šenoe i Istarsku ulicu . Na kontaktnom području Tržnica boravi sveukupno 2 225 stanovnika.

Kontakt policajac - Željko Kanjski


Telefon: 043/270-301

Kontaktni rajon Sjever – kontaktno područje obuhvaća ulice A. Hebranga, M. Šuflaja, P. Biškupa Vene, V. Paljetka, Poljanu dr. Franje Tuđmana, Prilaz A.Hebranga, Naselje Petra Krešimira IV, Naselje kralja Zvonimira, Osječku ulicu i Baranjsku ulicu. Na kontaktnom području Sjever boravi 2 374 stanovnika.