Kontakt policajci Policijske postaje Grubišno Polje

Kontakt policajac - Kristijan Ledić

Telefon: 043/270-839 

II. kontaktno područje obuhvaća slijedeće ulice i trgove: Ulica Ivana Nepomuka Jemeršića (istočna strana - od skretanja prema gradskom deponiju do Trga bana Jelačića), Ulica Nikole Šubića Zrinskog do kbr. 27, Ulica Huge Badalića, Ulica Matije Gupca, Ulica Vilka Ničea, Ulica A. G. Matoša, UlicaTina Ujevića, Trg bana Jelačića (istočna strana), Ulica 77. sam. bat. ZNG (istočna strana do kbr. 21).

Napominjemo da u gradu Grubišno Polje, granica između kontaktnih područja ide ŽC-3094, s tim da zapadni dio grada obuhvaća I. kontaktno područje, a istočni dio grada II. kontaktno područje. Prosuđujemo da na svakom kontaktnom području stanuje oko 1 000 stanovnika.

Kontakt policajac - Željko Puhović


Telefon: 043/270-839 

I.kontaktno područje obuhvaća slijedeće ulice i trgove: Ulica Ivana Nepomuka Jemeršića (zapadna strana-neparni brojevi), Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Bartola Kašića, Ullica Vjekoslava Klemena, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Mate Lovraka, Ulica Braće Radića, Ulica 04. studenog 1991. g., Ulica Ilovska, Ulica Kolodvorska, Ulica 77. samostalnog bataljuna ZNG-zapadni dio raskrižja sa Ulica 04. studenog 1991. g., Trg Josipa bana Jelačića (zapadna strana).

Napominjemo da u gradu Grubišno Polje, granica između kontaktnih područja ide ŽC-3094, s tim da zapadni dio grada obuhvaća I. kontaktno područje, a istočni dio grada II. kontaktno područje. Prosuđujemo da na svakom kontaktnom području stanuje oko 1 000 stanovnika.