Poziv na testiranje i razgovor za prijam u državnu službu troje upravnih referenata

Slika /PU_BB/Razno/Policijske postaje2.jpg

Testiranje će se za sva tri radna mjesta održati u petak 16. prosinca 2022. godine u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj u Bjelovaru, u Ulici Vlahe Paljetka 2

Foro: Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog dana 23.11.2022. godine u Narodnim novinama br. 137/22, a potom i  na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku za radna mjesta:
 
  
1. POLICIJSKA POSTAJA ČAZMA
    viši upravni referent1 izvršitelj/ica
 
2. POLICIJSKA POSTAJA DARUVAR
upravni referent1 izvršitelj/ica
 
3. POLICIJSKA POSTAJA GRUBIŠNO POLJE
upravni referent1 izvršitelj/ica
 
 
Testiranje će se za sva tri radna mjesta održati dana 16. prosinca 2022. godine (petak) u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2. Biti će organizirano u dvije grupe, a kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja  o točnom vremenu testiranja biti će obaviješteni telefonskim putem.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku natječaja.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  043/270-122.

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 Po utvrđivanju identiteta kandidati/kinje će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje.
 
2. Za postignute rezultate u provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su ostvarili/e najmanje 5 bodova.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
  testiranje;
-razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila biti će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. Na razgovor (intervju) biti će pozvani kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji nakon provedenog testiranja dijele 10. mjesto pozvat će se na razgovor (intervju).
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama će se održati dana 16. prosinca 2022. godine (petak) u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2 nakon završenog postupka testiranja, a o točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua), kandidati/kinje iz točke 4. ovoga poziva biti će obaviješteni/e telefonskim putem.
 


Najave | Rad i mirovine