Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto pomoćnog djelatnika u kuhinji u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj

Slika /PU_BB/slike vijesti/RH MUP novi.jpg
Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa objavljenog dana 31.12.2021. godine u Narodnim novinama br. 147/2021, te dana 03. siječnja 2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranicama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku za radno mjesto:
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
Pomoćni djelatnik u kuhinji – 1 izvršitelj/ica
 
Razgovor sa kandidatima/kinjama održati će se dana 26. siječnja 2022. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske (velika sala), Bjelovar, Vlahe Paljetka 2.
 
O vremenu obavljanja razgovora svaki će kandidat/kinja biti obaviješten telefonskim putem.
 
Kandidati su dužni pristupiti razgovoru 15 minuta prije početka radi pravovremene registracije te radi predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Sukladno članku 5. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 121/21) od 12. studenog 2021. godine,  obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.
Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html
 
- PRILIKOM ULASKA U POLICIJSKU UPRAVU KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA, KORISTITI SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU I JAVITI SE POLICIJSKOM SLUŽBENIKU NA INFORMACIJAMA RADI MJERENJA TEMPERATURE, TE TIJEKOM BORAVKA U POLICIJSKOJ UPRAVI ODRŽAVATI PROPISANU DISTANCU
 
- NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA RAZGOVOR
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku oglasa.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 043/270-244. Na razgovor kandidat/kinja je obvezan ponijeti osobni identifikacijski dokument sa slikom.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1. Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja razgovor (intervju), ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava razgovor (intervju) nakon vremena određenog za početak razgovora (intervjua), neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora(intervjua) boduju se na način da se svakom pojedinom kandidatu/kinji dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.  Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava razgovor (intervju) kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s razgovora (intervjua), te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 

Najave | Društvo i zajednica