Poziv kandidatima/kinjama na testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto višeg upravnog referenta

Slika /PU_BB/slike vijesti/testiranje.jpg

Testiranje i razgovor će se održati 10. studenog (četvrtak) s početkom u 9 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko - bilogorske  

Foto: Ilustracija
 
Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske dana 12. listopada 2022. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku, za radno mjesto:
 
    POLICIJSKA POSTAJA GRUBIŠNO POLJE
    - viši upravni referent - 1 izvršitelj/ica, do povratka na rad
      odsutne državne službenice
  
koje će se održati 10. studenog 2022. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati u Bjelovaru, Vlahe Paljetka 2 u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu/e na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po provjeri identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje.
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas. Za postignute rezultate u provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su ostvarili/e najmanje 5 bodova.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
  testiranje;
-razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila biti će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. Na razgovor (intervju) bit će pozvani kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama će se održati 10. studenog 2022. godine (četvrtak) u Bjelovaru, Vlahe Paljetka 2 u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, a nakon završenog postupka testiranja, o točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje iz točke 4. ovoga poziva biti će obaviješteni/e telefonskim putem.

Pisane vijesti | Rad i mirovine