Poziv kandidatima/kinjama na razgovor (intervju) za radna mjesta spremačica

Slika /PU_BB/slike vijesti/RH MUP novi.jpg

Razgovor (intervju) će se održati u utorak, 08. studenoga 2022. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2

Foto: ilustracija

Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske dana 12. listopada 2022. godine, za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku, za sljedeće radno mjesto:
 
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA

    - spremačica - 2 izvršitelja/ice, do povratka na rad odsutnih namještenica
 
 
koji će se održati dana 08. studenog 2022. godine (utorak), s početkom u 09:00 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2.
 
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će o razgovoru (intervjuu) obaviješteni telefonskim putem.
 
Kandidati koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama u postupku oglasa. Obavijest će biti dostavljena putem pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 043/270-122.
 
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja razgovor (intervju), ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava razgovor (intervju) nakon vremena određenog za početak razgovora (intervjua), neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama ocjenjuje osobnu prezentaciju i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne ciljeve kandidata/kinja za rad u državnoj službi.
 
Rezultati razgovora(intervjua) boduju se na način da se svakom pojedinom kandidatu/kinji dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 

Pisane vijesti | Rad i mirovine