Akcija „Sigurno i vješto u prometu“

Slika PU_BB/slike vijesti/sigurno i vjesto u prometu 043.jpg

Sutra, 4. rujna ove godine s početkom u 11 sati, na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru (kod zgrade „Croatia osiguranja“) održat će se preventivna akcija „Sigurno i vješto u prometu“.

Foto: PU bjelovarsko-bil.

     Sutra, 4. rujna ove godine s početkom u 11 sati, na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru (kod zgrade „Croatia osiguranja“) održat će se preventivna akcija „Sigurno i vješto u prometu“. Organizira je i provodi Hrvatski auto-klub Bjelovar u suradnji s Postajom prometne policije Bjelovar. 
    
     Cilj je akcije zajednički potaknuti djecu i sve sudionike cestovnog prometa na odgovorno ponašanje u prometu i upozoriti na opasnosti koje djeca susreću na putu od kuće do škole. Akcijom želimo upozoriti vozačku populaciju na potrebu tolerantnijeg pristupa i ponašanja za upravljačem, te na povećan oprez kada su djeca sudionici u prometu. Namjera nam je svakako podsjetiti vozače i na skori početak školske godine, kada će se kao samostalni i ujedno neiskusni sudionici u prometu pojaviti nova generacija djece, polaznici prvih razreda.Stranica