U Daruvaru održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen dovršen projekt energetske obnove zgrade policijske postaje

  • Slika /PU_BB/Konferencije za medije/Slika nakon obnove.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Danas, 12. prosinca s početkom u 12.00 sati u Policijskoj postaji Daruvar održana je završna konferencija za medije gdje je predstavljen dovršetak projekta energetske obnove zgrade Policijske postaje Daruvar.

O provedbi projekta prezentacijom je prisutne provela stručna suradnica za pripremu i prijavu projekata tvrtke EuroConsulting d.o.o. iz Varaždina Patricija Pepelnik. Kako je prezentirala projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj Europske unije, a on je proveden u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020, dok su posrednička tijela na projektu  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ministarstvo unutarnji poslova je 20. prosinca 2018. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta energetske obnove Policijske postaje Daruvar je, a ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru iznosila je 1.245.488,41 kuna dok ukupna vrijednost projekta sukladno stvarnim ugovorenim vrijednostima nakon dovršetka radova iznosi 1.661.709,40 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 901.017,16 kuna, dok dodijeljena bespovratna potpora iznosi 564.795,25 kuna.
Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.
U sklopu projekta izvršena je izvedba nove krovne konstrukcije i limenog krovnog pokrova, uključujući izvedbu nove instalacije zaštite od udara munje s prethodnom demontažom i odvozom postojeće dotrajale konstrukcije i pokrova od salonita; izvedba toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade s izvedbom završnog fasadnog sloja; izvedba toplinske izolacije prema negrijanom tavanskom prostoru; zamjena postojeće stolarije/bravarije u podrumskom dijelu; dodatni radovi na uređenju glavnog i sporednog ulaza u zgradu s izvedbom nadstrešnica, uređenje kolnog prilaza dvorištu, izvedba novih jarbola za zastave.
 
Radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Daruvar započeli su 10. lipnja ove godine, a ugovoreni rok završetka bio je 31. Listopada. Svi ugovoreni i dodatni radovi su izvedeni prije ugovorenog roka, odnosno 26. listopada 2019. godine, nakon čega je 30. listopada 2019. godine izvršena uspješna primopredaja radova na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Daruvar, ukupne vrijednosti od 1.493.784,40 kn.
 
Radove na energetskoj obnovi zgrade izvela je tvrtka PROMONT–COMMERCE d.o.o. iz Daruvara. Usluge izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora obavila je tvrtka DAING d.o.o. iz Daruvara, dok je usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavila tvrtka AB2 PROJEKT j.d.o.o. iz Daruvara.
 
Energetskom obnovom zgrade Policijske postaje Daruvar ostvareni je smanjenje godišnje potrošnja primarne energije u zgradi za 57,26% odnosno za 73.081,76 kWh; smanjenje toplinske energije za grijanje zgrade za 68,74% odnosno za 70.622,22 kWh i smanjenje emisija CO2 za 60,20%.
 
Zgrada Policijske postaje Daruvar prije projekta energetske obnove bila je svrstana u energetski razred C, dok je nakon realizacije projekta energetske obnove svrstana u
energetski razred B.
 
Voditelj projekta iz Službe za investicije i nekretnine Ministarstva unutarnjih poslova Franjo Šandrk istaknuo da je energetska obnova Policijske postaje Daruvar jedna od 25 policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske koja je obuhvaćena projektom energetske obnove. Ukupna vrijednost svih projekata energetske obnove sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 101.033.711,29 kuna. Svi projekti su pokrenuti i u različitim fazama realizacije su. Policijska postaja Daruvar je prva koja je kao takav projekt u cijelosti uspješno dovršena. Pojasnio je detaljnije o provedbi ovog projekta. Izvođač, projektant i stručni nadzor su izvodile tvrtke s daruvarskog područja što je vrlo važno i za gospodarstvo ovoga kraja. U toku izvođenja radova odrađeni je i dosta velik broj radova koji nisu bili predviđeni projektom odnosno nisu mogli ni biti sa stanovišta energetske obnove, ali su bili neophodni kao bi zgrada imala sadašnji izgled. Posebno je istaknuo izuzetno dobru i korektnu suradnju korisnika i svih drugih sudionika u projektu, te nije bilo problema u radu policijske postaje. Svi radovi su izvedeni u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
 
Načelnik policijske uprave Jakob Bukvić ne skrivajući zadovoljstvo projektom i svime što je učinjeno zahvalio se svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta u koji je uloženo puno truda ljudi koji su i nadzirali i provodili radove i o kojima je ovisila kvaliteta izvedenih radova. Policijska postaja odnosno policijska uprava kao korisnici ali korisnici su i budu svi naši građani i sve one stranke koje se zateknu u ovim prostorijama.

Priopćenja | Društvo i zajednica