U Bjelovaru obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Slika PU_BB/Nacionalni dan borbe protiv nasila nad ženama.jpg

PU bjelovarsko-bilogorska obilježila je 22. rujna Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama info pultom na bjelovarskom Korzu. U suradnji s Obiteljskim centrom Bjelovarsko-bilogorske županije, Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, Udrugom za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja Iris i skloništem za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar građane se informiralo o policijskim statističkim pokazateljima, zakonskim osnovama za sankcioniranje, znakovima nasilja, mjestima i mogućnostima podnošenja prijava te adresama i telefonskim brojevima institucija i udruga koje pružaju pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.  

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

PU bjelovarsko-bilogorska  obilježila je  22. rujna Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama info pultom na bjelovarskom Korzu. U suradnji s Obiteljskim centrom Bjelovarsko-bilogorske županije, Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, Udrugom za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja Iris i skloništem za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar građane  se informiralo o policijskim statističkim pokazateljima, zakonskim osnovama za sankcioniranje, znakovima nasilja, mjestima i mogućnostima podnošenja prijava te adresama i telefonskim brojevima institucija i udruga koje pružaju pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.

Među posjetiteljima info pulta bile su gospođa Đurđa Adlešić i zamjenica gradonačelnika Đurđica Ištef Benšić koje su na taj način pružile podršku u borbi protiv nasilja nad ženama. Stranica