Rezultati županijske akcije na prekršaje motociklista, mopedista i sličnih kategorija vozila te na prekršaje vozača bicikala

Slika /PU_BB/Promet/Leđa_palica.jpg

Sve pohvale mopedistima, motociklistima i biciklistima koji nisu zatečeni u prekršaju, a što i je cilj ovakvim akcijama usmjerenim na pojedine kategorije sudionika u prometu na cestama

Foto: ilustracija

Jučer, 20. srpnja, u vremenu od 16.00 do 24.00 sata, provedena je županijska akcija na prekršaje motociklista i mopedista te biciklista. U akciji su policijski službenici utvrdili mali broj odnosno svega tri prekršaja vozača motocikala, mopeda te biciklista. Od osam kontroliranih motociklista i mopedista dvojica su zatečena u prekršaju. Jedan je bio pod utjecajem alkohola većim od 1,00 g/kg dok drugi nije imao vidljivu i čitku pločicu odnosno registarsku oznaku. Od tri kontrolirana vozača bicikala jedan je bio pod utjecajem alkohola.

Ukupno je u akciji utvrđeno i sankcionirano 31 prometni prekršaj.

Vijesti u brojkama | Promet i vozila