Poziv na testiranje kandidatima/kinjama za radno mjesto načelnika Policijske postaje Bjelovar

Slika /PU_BB/slike vijesti/RH MUP novi.jpg

Testiranje će se održati 25. travnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko - bilogorske, na adresi: Bjelovar, Vlahe Paljetka 2

Foto: Ilustracija
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO - BILOGORSKA
Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto
rukovodećeg policijskog službenika/ce u Policijskoj upravi bjelovarsko - bilogorskoj
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  31. ožujka 2022. godine, za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova,
na radno mjesto načelnika policijske postaje
 
 
1. POLICIJSKA POSTAJA BJELOVAR
 
koje će se održati dana 25. travnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko - bilogorske, Vlahe Paljetka 2.
 
Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
      Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na interni oglas.
 
 PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       
            Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.         Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
            Kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima/ kinjama u postupku.
 
3.        Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) dana 25. travnja 2022. godine. 
 
            O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.
 
            Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Najave | Društvo i zajednica