Poziv kandidatima/kinjama na razgovor (intervju) za radno mjesto kuhar u policijskoj upravi

Slika /PU_BB/slike vijesti/testiranje.jpg

Testiranje i razgovor održat će se u srijedu 29. kolovoza 2022. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko - bilogorske  

Foto: Ilustracija
                                                  
Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske dana 10. kolovoza 2022. godine, za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku, za sljedeće radno mjesto:
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA
    - kuhar - 1 izvršitelj/ica, do povratka na rad odsutne namještenice
  
koji će se održati dana 29. kolovoza 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 10.00 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske (velika sala), Bjelovar, Vlahe Paljetka 2.
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će o razgovoru (intervjuu) obaviješteni telefonskim putem.
 
Kandidati koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama u postupku oglasa. Obavijest će biti dostavljena putem pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 043/270-122.
 
 PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja razgovor (intervju), ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava razgovor (intervju) nakon vremena određenog za početak razgovora (intervjua), neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama ocjenjuje osobnu prezentaciju i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne ciljeve kandidata/kinja za rad u državnoj službi.
 
Rezultati razgovora(intervjua) boduju se tako da se svakom pojedinom kandidatu/kinji dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava razgovor (intervju) kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s razgovora (intervjua), te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

Pisane vijesti | Društvo i zajednica