Požar na otvorenom u Pavlin Kloštru

Slika /PU_BB/slike vijesti/pozar05.jpg
Foto: Ilustracija

U utorak 15. ožujka u prijepodnevnim satima u Pavlin Kloštru, 67-godišnjak je spaljivao suhu biljnu materiju na svojoj livadi. Oko 12 sati napustio je livadu misleći da je vatra ugašena, da bi oko 14 sati došlo do ponovne pojave vatre, kojom prilikom je izgorjela površina oko pola rali u njegovom vlasništvu.

Daljnje širenje vatre spriječili su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kapela koji su vatru ugasili. Opasnosti za ljude i imovinu nije bilo, a po iskazu vlasnika nije nastala materijalna šteta.

Građani

Apeliramo da ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljate bez nadzora jer i mala nepažnja može imati velike posljedice jer uslijed spaljivanja nastane požar koji bi kao posljedicu mogao imati veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote. Navedeno je podložno visokim novčanim kaznama pa i kaznenoj odgovornosti.
 
S ciljem prevencije ovakvih i sličnih događaja, upozoravamo građane koji spaljuju korov, suho raslinje, granje i slično, da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzročiti požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote. U slučaju spaljivanja, apeliramo i pozivamo sve građane da obrate posebnu pozornost pri nadziranju vatre i rukovanju lako zapaljivim predmetima i tvarima.

Skrećemo pozornost građanima da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza:
  • spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena,
  • prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu,
  • oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal,
  • osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje,
  • ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.
  • u slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce i druge žurne službe.
 
Napomena:

Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/10) iz 2010. godine propisano je da je svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Prema istom Zakonu svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama tog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za nepridržavanje gore navedenog propisana je novčana kazna za fizičku osobu  u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kuna ako se radi o nehajnom izazivanju požara.

Za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je kazna u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn te novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Isto tako, odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu biti propisane novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 10.000,00 kn, za obrtnike do 5.000,00 kn, a za fizičke osobe do 2.000,00 kn.


 

Pisane vijesti | Okoliš