Najava akcije nadzora korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za invalide i zlouporabe znaka pristupačnosti

Slika /PU_BB/Promet/invalidi.jpg

Pozivamo vozače da budu savjesni sudionici u prometu, da ne koriste mjesta za parkiranje koja im nisu namijenjena i da ne zlouporabe znak pristupačnosti!

Foto: ilustracija

Foto: ilustracija

Mjesta namijenjenima za parkiranje vozila koja koriste osobe s invaliditetom često su parkirališna mjesta koja su najbliža ulazima u zgrade kao što su banke, pošte, bolnice i drugo te ih vrlo često koriste i građani koji nemaju pravo parkirati svoja vozila na tim mjestima odnosno građani koji ne posjeduju znak pristupačnosti, ali i članovi obitelji osobe s invaliditetom kada ne prevoze istu.
 
Nepropisnim parkiranjem vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom ograničava se pravo osobe s invaliditetom na pristupačnost i mobilnost odnosno integraciju u društvo.

Shodno navedenom, policijski službenici će danas, 17. studenog od 9 do 12 sati na području policijske uprave usmjeriti svoje aktivnosti na nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom iz članka 82. stavka 1. točke 13. i zlouporabe znaka pristupačnosti iz članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Cilj ove akcije je osiguranje povoljnijeg i sigurnijeg stanja i po toj problematici, a čime se prenosi jasna poruka da je važno poštivati pravo na mobilnost i pristupačnost osoba s invaliditetom te senzibilizirati javnost. Važno je podizati razinu sigurnosti u prometu i razvijati svijesti kod vozača o propisnom parkiranju, zbog čega je i inicirana ova akcija.
 
Zakonski propisi
 
Člankom 82. stavkom 1. točkom 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a vozač koji postupi protivno toj odredbi kaznit će se novčanom kaznom od 90 eura.

 Člankom 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je:
  • stavak 1.- osobe s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto, mogu propisanim znakom pristupačnosti označiti vozilo u kojem se prevoze.
  • stavak 2.- prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.
  • novčanom kaznom u iznosu od 90 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja ga koristi suprotno odredbi stavka 2. ovoga članka.


Najave | Promet i vozila