Akcija „Manje oružja - manje tragedija“

Slika PU_BB/slike vijesti/Manje oružja, manje tragedija .jpg

U akciji „Manje oružja - manje tragedija“, koja traje od 01. rujna 2007. i koju Ministarstvo unutarnjih poslova provodi u suradnji s programom Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj, od početka akcije do 31.12.2010. godine na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske građani su dragovoljno predali slijedeće količine oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava:

        U akciji  „Manje oružja - manje tragedija“, koja  traje od 01. rujna  2007.  i koju MUP RH provodi u suradnji s programom Ujedinjenih naroda za razvoj u RH, od početka akcije do 31.12.2010. godine na području PU bjelovarsko-bilogorske građani su dragovoljno predali slijedeće količine oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava:

Vatreno oružje

Kategorija “A“

-Automatsko – 63 kom
- Rasprskavajuće – 1834 kom (ručne bombe – 752 kom, mine – 198 kom, ostalo – 884 kom)

Kategorija “B“

- Dugo i kratko vatreno oružje – 106 kom (repetirajuće – 61 kom, poluautomatsko -22 kom, pištolji i revolveri – 24 kom) 

Streljivo– 86656 kom

- Za dugo oružje – 81085 kom

- Za kratko oružje – 5631kom

Eksplozivi– 90,585 kg      

         Bitno je za napomenuti da tijekom akcije „Manje oružja-manje tragedija“ (počevši od stupanja na snagu novog Zakona o oružju od 1. rujna 2007. godine – Narodne novine, broj: 63/07) traje dragovoljna predaja vatrenog oružja, što znači da je novim Zakonom o oružju predviđena vremenski neograničena dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava koje građani nezakonito drže u svojim domovima.

      Protiv građana koji ovakvo oružje prijave nadležnom tijelu radi predaje, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.

      Dragovoljna predaja odnosi se na sve vrste oružja, a naročito na oružje kategorije A – tzv. zabranjeno oružje: npr. automatsko vatreno oružje, vatreno oružje skriveno u drugim predmetima, vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, eksplozivno oružje i njegovi dijelovi, streljiva s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim zrnima, vojno oružje i drugo.    

     Također je bitno za naglasiti da građani sredstva koja žele predati ne donose osobno u prostorije policije, kako ne bi došlo do aktiviranja istih i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome osobno ili telefonskim putem (192) obavijeste policiju te će policijski službenici doći na njihovu adresu sa civilnim vozilom i u civilnom odjelu  i isto od njih preuzeti bez pitanja o porijeklu predanog oružja.

Za sve dodatne informacije o ovoj Akciji, odnosno o dragovoljnoj predaji oružja, građani se mogu svakodnevno informirati putem posebne besplatne telefonske linije, na broj 0800 88 92.Stranica