POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)

Testiranje će se održati dana 06. srpnja 2021. godine (utorak), s početkom u 08,00 sati u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2.

Foto: ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog dana 11.06.2021. godine u Narodnim novinama br. 65/2021, a potom i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku za radno mjesto:
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel za tehniku
policijski tehničar - automehaničar - 1 izvršitelj/ica
 
 
Testiranje će se održati dana 06. srpnja 2021. godine (utorak), s početkom u 08,00 sati u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2. Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave bjelovarsko- bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku natječaja.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon ­­­­­­­­­­­043/270-244.
 
Pravila testiranja i razgovora (intervjua) možete pročitati ovdje.

Stranica