Rješenje o prijmu odabrane kandidatkinje po oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljenog 12. listopada 2022. godine

POLICIJSKA POSTAJA GRUBIŠNO POLJE
VIŠI UPRAVNI REFERENT
Jadranka Volf Sokolić