Rješenje o prijemu kandidata po objavljenom oglasu za prijam u državnu službu od 15. rujna 2022. godine

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL - MATERIJALNO FINANCIJSKIH POSLOVA
VIŠI STRUČNI REFERENT BILANCIST - KONTER

Mateja Grubeša