Poziv na testiranje kandidatima/kinjama za radno mjesto načelnika Policijske postaje Čazma

Testiranje će se održati 03. lipnja 2022. godine (petak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko - bilogorske u Bjelovaru u Ulici Vlahe Paljetka 2

Foto: ilustracija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO - BILOGORSKA
Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto
rukovodećeg policijskog službenika/ce u Policijskoj upravi bjelovarsko - bilogorskoj
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 10. svibnja 2022. godine, za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova,
na radno mjesto načelnika policijske postaje
 
1. POLICIJSKA POSTAJA ČAZMA
 
koje će se održati dana 03. lipnja 2022. godine (petak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko - bilogorske, Vlahe Paljetka 2.
 
Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
     
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) 
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.      
            Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.         Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
            Kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima/ kinjama u postupku.
 
3.         Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) dana 03. lipnja 2022. godine. 
 
            O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.
 
            Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Stranica