Zatečeni u kršenju samoizolacije

Protiv oboje kršitelja slijede prekršajni nalozi zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti prema kojemu je predviđena novčana kazna u iznosu od 8 do 15 tisuća kuna

Foto: ilustracija

U subotu, 02. siječnja, 43-godišnji stranac, državljanin Republike Srbije, pristupio je u zgradu Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske u namjeri prijave privremenog boravka stranca u vrijeme kada mu je izrečena epidemiološka mjera samoizolacije, a koju je bio dužan provoditi po ulasku u Republiku Hrvatsku na privremenoj adresi stanovanja. Budući da je time počinio prekršaj iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti uručen mu je prekršajni nalog.
Zajedno s njim je u zgradu policijske uprave došla i 19-godišnjakinja u namjeri prijave privremenog boravka stranca, te je i njoj utvrđeno da joj je izrečena epidemiološka mjera samoizolacije koju je bila dužna provoditi na adresi stanovanja. I ona je počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te je i njoj uručen prekršajni nalog.

Stranica | Kaznena djela i zakon