Služba policije

Slika /PU_BB/slike/Služba policije.jpg

Prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, problematiku prijestupa i prekršaja. Prati stanje protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te stručnog usavršavanja djelatnika. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području županije. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć.

U rješavanju problema lokalne zajednice ostvaruje usku suradnju s predstavnicima lokalne uprave i samouprave kroz djelovanje u okviru strategije "Policije u zajednici".

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave u cestovnom prometu. Pronalazi i provodi nove metode djelovanja policije u prometu.  

Planira, organizira i provodi preventivne aktivnosti prometne policije, skraćeni prekršajni postupak, usmjerava korištenje tehničkih sredstava u prometu, ostvaruje suradnju sa svim nadležnim ustanovama i školama, organizira školske prometne jedinice i prometne jedinice mladeži, nadzire rad autoškola i stanica za tehnički pregled.

Rješava upite i žalbe građana i drugih organizacija i tijela u okviru obavljanja poslova iz ovlasti sigurnosti cestovnog prometa.


Radom Službe policije rukovodi voditelj/ca.