Operativno-komunikacijski centar policije - 192

Slika /PU_BB/slike/grb-policije.jpg
Operativno-komunikacijski centar policije je posebna ustrojstvena jedinica koja zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama za područje Županije bjelovarsko-bilogorske, obavlja njihovu obradu i distribuciju policijskim postajama i policijskim službenicima na terenu, ali i pojedincima i institucijama izvan sustava policije.

Koordinira rad i postupanje policijskih postaja i policijskih službi na terenu, prikuplja i obrađuje dodatne obavijesti o događajima i pojavama. U skladu s prikupljenim obavijestima, informira i angažira druge subjekte koji participiraju u provođenju mjera po poslovima sigurnosti i drugih pojava od značaja za sigurnost ljudi i imovine.

U slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama, havarijama, požarima, poplavama, epidemijama ili drugim ugrozama, poduzima sve potrebne mjere u cilju sprječavanja širenja takvih ugroza te informira i po potrebi, angažira druge nadležne subjekte izvan sustava MUP-a.

Sva događanja dokumentira te izvješćuje odgovorne osobe, izrađuje stručne informacije o sigurnosnim događajima a o bitnim događanjima od značaja za sigurnost, informira javnost.

 
Radom Operativno komunikacijskog centra policije rukovodi voditelj/ca.